Categorie archief: Geen categorie

TRANSITIE INLOOPDAGEN 30-31 januari 2016

De kracht van de lokale gemeenschap

agendaWe nodigen je uit om deel te nemen aan de Inloopdagen van Transitie Vlaanderen vzw. We zijn te gast in de Palingbeek te Ieper. Ook dit keer genieten we van een aantal boeiende sprekers. Laat deze kans niet voorbijgaan en schrijf je in. De plaatsen zijn beperkt tot 40 deelnemers.

Tot ziens in Ieper!

Transitie Vlaanderen vzw

Geïnspireerd door de Transition Towns-beweging in Engeland en de vele reeds bestaande transitiegroepen in Vlaanderen, organiseert Transitie Vlaanderen vzw opnieuw een weekend ‘Inloopdagen’. Deze zijn bedoeld voor mensen en groepen die overwegen om met een lokale transitiegroep in hun eigen dorp of stad te starten.
Uiteraard is elke geinteresseerde van harte uitgenodigd.
Programma

Zaterdag 30 januari
10u Transitie hoe het begon en de  Transitie beweging nu
door Dirk Vermeulen en Michel Gaelens

11u15 Energie en klimaat
door Luc Vermeeren

13u30 Film: “This Changes Everything” van Naomi Klein en Avi Lewis
over klimaatverandering versus kapitalisme
met nabespreking

15u30 Getuigenissen uit bestaande transitie-initiatieven
praktisch, boeiend, inspirerend voor en met jullie

Zondag 31 januari
10u Onze economie in verandering: van rups naar vlinder
door Pieter Lievens

11u15 Permacultuur
door Marc Van Hummelen

13u15 workshop Innerlijke Transitie
door Sandra Roobaert

14u15 workshop rond het opstarten van je eigen Transitie-initiatief
met praktische toepassingen
door Dirk, Michel en Myriam
Voor wie?

Voor elk van ons die op één of andere manier wil meewerken aan de noodzakelijke lokale transitie naar een olie-arme samenleving en een sterke, florerende lokale gemeenschap. Zoek, indien mogelijk, twee of drie gelijkgezinden in je dorp of stad om samen deze dagen te volgen. Maar ook als losse persoon ben je natuurlijk welkom.
Waar en wanneer? 

De Palingbeek
Vaartstraat 7
8902 Ieper

Zaterdag 30 januari 2016 en Zondag 31 januari 2016

Aanvang: deuren open 9u30, start 10u – einde 17u
Inschrijven en kosten?

€20 voor de twee dagen samen, lunch inbegrepen. Inschrijven op www.transitie.be. Je bent definitief ingeschreven na storting van de €20 op rekening IBAN: BE10 5230 8076 4804, BIC: TRIOBEBB van Transitie Vlaandere VZW met vermelding van je naam  en ‘Inloopdagen Ieper’.

Vreucht van Eigen Bodem

proeverijen en lokale productenmarkt
zondag 8 november (12-18u) in De Bottelarij, Ulbeekstraat 21, Ulbeek- Wellen

Een leuke, authentieke markt waar je lokale producten kan proeven en kopen, met allerlei infostanden en randactiviteiten die ervoor zorgen dat we gezellig kunnen ontmoeten en feesten

Vreucht van Eigen Bodem
wil mensen meenemen in / betrekken bij / laten kennismaken met
de noodzakelijke evolutie naar een andere, meer duurzame – ecologische en menselijke – economie & samenleving.

Omkaderende activiteiten

14 u NewB toelichting
15 u Kinderyoga door Inge Verbeek
16 u Bronsgroen toelichting
17 u Duurzaamheidsquiz door Voedselteams Limburg

Doorlopend: kinderschminken Kristel Franssen

Valkeniershow: Jan Colemont

Vreucht2015miniWarme vuurkorven en tuinkachels

Restaurant & terrasjes

Muziek

Marieke en Pjotr

Guy

Deelnemers 2015

De Vleeshoeve Strauven: het vlees is afkomstig van raszuivere runderen “Blonde d’Aquitaine” die wij zelf kweken. De dieren grazen in natuurlijke kudden: www.devleeshoeve.com

Aperitief: verrassend fris, multi-inzetbaar aperitief, slaatje of dessert van Helder Swartelé

Jessenhofke – biologische bieren uit de Jessenhofstraat in Kuringen vloeit al dertien jaar lang – www.jessenhofke.be

Geitencoöperatief de Levende Aarde – kleinschalig landbouwbedrijf met een 200-tal dieren en 14 ha grond die op ecologische manier bewerkt worden

Voedselteams Limburg – directe verhandeling van duurzame streek- en seizoensvoeding – www.voedselteams.be/voedselteams-limburg

De Wroeter arbeidscentrum – biologische groente- en fruitteelt, groenonderhoud en maatwerk – www.arbeidscentrum-dewroeter.be

Water voor het Leven – waterionisatoren voor kraantjeswater – www.watervoorhetleven.be

Voeding voor het Leven – persoonlijk voedingsadvies dat realistisch is en uitgaat van dingen doen in plaats van dingen laten – www.voedingvoorhetleven.be

Galinero – heerlijke lokale absoluut gezonde producten, gaande van appelen en peren tot kersen, krieken en ander fruit – www.gallinero.be

Permacultuur Nieuwenhoven – samenwerken met de natuur om een betere wereld voor ons allemaal te maken – www.kasteelnieuwenhoven.be/permacultuur

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH) – Het eerlijkste Brood en Meel. http://www.rlh.be/…/natuur-en…/kortweg-natuur/52

FRISsappen: fruit uit Haspengouw in een 100% puur sap – www.frissappen.be

Natuurvereniging ’t Bokske uit Wellen

Natuurpunt: onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zorgt voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen – www.natuurpunt.be

Groenkost: biologische groentenpakketten en zelfoogstboerderij – www.groenkost.be

Kinderyoga Puur: kinderyogalessen, yoga Nidra, voedingsadvies voor iedereen en mindfulness voor kinderen o.l.v. Inge Verbeeck Puur

Velt: demo-les en proeven van de Ecosmos, zelfgemaakt broodbeleg van seizoensgroenten. www.velt.nu

New-B: de bank die we maken moet een professionele, coöperatieve en participatieve spaarbank zijn – www.newb.coop

Bronsgroen: wil investeren in projecten van hernieuwbare energie en energiebesparing – www.bronsgroen.be

Lets Limburg: “Local Exchange and Trade Systeem”, een plaatselijk uitwissel- en ruilsysteem – www.letslimburg.be

De Bottelarij: van bedrijf teambuilding en streekrestaurant tot culturele try-outs – www.debottelarij.eu_

Meer info op http://www.vreuchtvaneigenbodem.be/ en onze FBgroep https://www.facebook.com/groups/1445558989050307/?fref=ts en het FB evenement https://www.facebook.com/events/1489813674648463/

Wie kan/wil nog wat affiches & folders verspreiden?

affiche2

Wat achtergrondbedenkingen

Waarom?   Vreucht van Eigen Bodem streeft naar:
Maakbaarheid: mensen kunnen samen iets realiseren en boetseren dat goed is
Authenticiteit: mensen zijn in staat om zelf dromen te formuleren en na te streven
Autonomie: mensen kunnen zelf instaan voor hun eigen basisbehoeften, zonder anonieme (buitenlandse) en winst gedreven bedrijven
Verantwoordelijkheid: mensen kunnen zelf het heft in eigen handen nemen
Overvloed: van wat de natuur ons biedt (voedsel, energie, …)
Solidariteit: we willen iedereen meenemen in de transitie, niemand mag in de kou blijven staan, we zoeken mechanismen om de zwaksten te ondersteunen
Hoe? Wij willen dit vertalen naar behoeftes die we dagelijks moeten invullen:

Voedsel: van eigen bodem, van akker naar keuken
Energie: in eigen handen
Mobiliteit: met zo weinig mogelijk belasting voor de aarde
Werk: als hefboom naar zelfrealisatie
Een woning: die energiezuinig én betaalbaar is – eventueel samen met andere huishoudens (cohousing, samenwonen, …)
Onderwijs: toegankelijk voor iedereen, niet uitsluitend, gebaseerd op waarden
Gezondheid: zowel in lichaam en geest

 

Wat we willen bereiken met Vreucht van Eigen Bodem:
Bekendmaking van onze schitterende, wereldverbeterende ideeën
Lichte sensibilisering zonder belerend en betuttelend te zijn
Tonen dat we onze samenleving écht wel duurzamer – ecologisch en menselijk – kunnen inrichten
En als laatst maar daarom niet minder belangrijk: ontmoeten, feesten, netwerken en ontdekken

Feestelijk Transitienieuws

Dag allerbeste transito’s in Vlaanderen!

Een grote aanhef is dat, maar we hebben dan ook heuglijk nieuws te melden. Na een geschiedenis van zeven jaar van onze groeiende beweging in Vlaanderen, waarin lokale transitiegroepen ontstonden en floreerden, tuinierden en deelden, droomden en zaaiden, repareerden en naaiden, mensen bijeenbrachten en vertelden over klimaatverandering en piekolie, ploeterden en soms weer verdwenen… na die zeven beginjaren vonden we dat het tijd werd voor enerzijds wat meer structuur en anderzijds vooral ook voor een groot feest. Immers, feesten en vieren hoort bij transitie.

Maar eerst iets over die structuur. Zoals je weet is Transitie Vlaanderen ontstaan in 2008 uit een initiatief van twee Aardewerkers, Rudy Dhont en Jeanneke van de Ven. Intussen is Transitie Vlaanderen uitgegroeid tot een 40-tal lokale transitiegroepen. Deze transitiegroepen bepalen volledig autonoom hun eigen beleid en activiteiten. Naast deze lokale groepen groeide Transitie Vlaanderen, een klein groepje vrijwilligers dat zich als taak had gesteld om de beweging van transitiegroepen te ondersteunen met het vertalen van boeken, het ondertitelen van films, het organiseren van inloopdagen, het organiseren van trainingen en uitwisseldagen, door nationaal aanspreekpunt te zijn, de website en het adressenbestand te beheren, en internationale contacten te onderhouden. Transitie Vlaanderen heeft van meet af aan duidelijk gemaakt niet als een koepel te willen fungeren met vertegenwoordigingen vanuit de groepen, maar als ondersteunend platform van onderop voor de lokale groepen.

Toch hebben we enige tijd geleden besloten, nadat het onderwerp al tijdens een uitwisseldag op tafel was gelegd, om te kiezen voor een formelere structuur, en wel om diverse redenen. Een belangrijke reden is dat we op die manier in de toekomst mogelijk een kans zouden maken op subsidiëring, waarvoor die formele structuur een noodzakelijke voorwaarde is. Subsidiëring zou een aantal betaalde krachten inhouden, iets wat we steeds meer aanvoelen als een noodzaak om de beweging te blijven dragen. Daarnaast hopen we op die manier tot een betere taakverdeling te komen, aangezien de hele ondersteunende Vlaamse werking tot op heden door te weinig vrijwilligers gedragen moest worden. De oprichting van een VZW wil echter geenszins zeggen dat we overgaan tot een soort verticale structuur, integendeel de VZW Transitie Vlaanderen heeft dezelfde ondersteunende taken en dezelfde verhouding tov de lokale groepen als Transitie Vlaanderen.

We zijn dan ook uitermate verheugd jullie te kunnen melden dat we onlangs op 28 maart de VZW Transitie Vlaanderen hebben kunnen oprichten, met een sterke Algemene Vergadering van 20 actieve transito’s en een Raad van Beheer van 3 sterke bestuurders, te weten Michel Gaelens van Transitie Herent als voorzitter, Dirk Vermeulen van Transitie Wilsele als secretaris, en Greet Heylen van Transitie Deurne als penningmeester. Bovendien kan elke in een transitiegroep in Vlaanderen actieve transito zich alsnog aanmelden om lid te worden van de Algemene Vergadering, en op die manier mee het reilen en zeilen van de beweging bepalen.

Maar dat is niet het enige goede nieuws. Op dit moment wordt ook hard gewerkt aan een nieuwe website in een totaal ander jasje. Het is de bedoeling dat het een website wordt waarop de transitiegroepen zelf heel duidelijk hun activiteiten kunnen aankondigen met foto’s en andere illustraties. We willen dat de vele activiteiten die overal plaatsvinden, ook duidelijk te zien zullen zijn op de website, zodat deze een weerspiegeling wordt van de actieve levende beweging die Transitie Vlaanderen is. Ook de facebookpagina wordt aangepast.

Bovendien wordt tegelijkertijd gestart met een nieuwsbrief, die gemaakt zal worden door Greet Heylen en Magda Brijssinck. Bedoeling daarvan is jullie goed op de hoogte te houden van wat er beweegt op transitievlak, zowel in Vlaanderen als internationaal. Greet en Magda zullen zelf laten weten hoe je als transitiegroep ook zelf gebruik kunt maken van deze communicatiemiddelen.

We prijzen ons zeer gelukkig dat zoveel sterke mensen hun schouders actief onder Transitie Vlaanderen hebben gezet, en zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet! Er wordt nu eerst hard gewerkt om een en ander op de rails te zetten en  op een goede manier over te dragen aan de nieuwe mensen.

Maar niet zonder ook feestplannen te smeden om dit alles te vieren! We willen een groot transitiefeest (of feest van de veerkracht?) organiseren op zaterdag 29 augustus. Houd alvast de datum vrij. Verdere bijzonderheden daarover volgen nog. Maar als er onder jullie mensen zijn met mooie voorstellen, muzikale talenten, feestelijke kwaliteiten, leuke acts, speciale danspasjes, lekkere hapjes, eigen brouwseltjes, goede locaties etc: dromers en tovenaars: we horen het graag van jullie!
Namens Transitie Vlaanderen VZW:

Michel, Greet, Dirk, Myriam, Jeroen en Jeanneke

www.transitie.be
Transitie Vlaanderen VZW

Ons mailadres:
info@transitie.be

Transitie: startkabel voor je eigen droom

Altijd al iets willen doen rond transitie?

Bekommerd om het milieu?

Bezorgd om (je) gezondheid?

Zou je liever hebben dat wat je inademt, eet en drinkt ‘natuurlijk’ is?

Dat zijn grote problemen waar een klein mensje weinig aan kan doen.

Of ?

mensen-zoeken-Het gaat in ieder geval beter, makkelijker en efficiënter als je het niet alleen doet. Als je enkele vrienden hebt die hetzelfde willen.

Niet ergens ver weg, of op facebook. Maar in je eigen buurt.

Maar hoe vindt je die?

 

Laat nu net de Europese Unie je daar een mogelijkheid voor biedt.

Informeer bij je gemeente (milieudienst) wanneer haar Lokale Energiedagen van het Burgemeestersconvenant zijn. Volg het op. Ga er met zoveel mogelijk mensen naar toe, en maak samen afspraken om dit verder op te volgen. Je kan van daaruit aansluiten bij bestaande verenigingen, of samen een eigen transitiegroep opzetten.

Hier vindt je alvast een aanzetje.

i-have-a-dream

Repair Cafés besparen 1,67 ton afval tijdens Week van de Afvalvermindering

Van www.bewustverbruiken.be

In de Europese Week van de Afvalvermindering (22 tot 30 november 2014) zetten 67 Repair Cafés in Nederland en België zich in voor een beter milieu. Door kapotte spullen te repareren mikken de Repair Cafés erop om tijdens deze week 1675 kg afval te voorkomen.

repaircafediestDe Europese Week van de Afvalvermindering is dit jaar toe aan zijn vijfde editie. Maar liefst 27 landen organiseren nationale, regionale en lokale acties om afval te voorkomen en hergebruik en recyclage van producten te promoten. In 7 landen vinden er ook Repair Cafés plaats: naast België staan ook in Duitsland, Ierland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Oostenrijk vrijwillige reparateurs klaar om talloze apparaten en andere kapotte voorwerpen van bezoekers te repareren. Dankzij hun kennis en hulp krijgen elektrische toestellen, kleding, fietsen, meubels, en pc’s een tweede leven. Spullen die anders waarschijnlijk zouden worden weggegooid.

1675 herstelde spullen in 1 week

Tijdens de Week van de Afvalvermindering kan je in België een 25-tal Repair Cafés bezoeken. In Nederland zijn dat er zelfs 42. Tijdens een Repair Café-bijeenkomst worden gemiddeld 40 reparaties uitgevoerd, waarvan ongeveer 25 succesvol. Dit betekent dat tijdens de Europese Week van de Afvalvermindering vermoedelijk zo’n 1675 kapotte voorwerpen gerepareerd zullen worden. Weegt een voorwerp gemiddeld 1 kg, dan kan met deze gezamenlijke actie op één week tijd 1,6 ton afval worden voorkomen in België en Nederland.

Sinterklaasspecial mikt op reparatie van speelgoed

Naar aanloop van Sinterklaas vindt er in een aantal Repair Cafés deze week ook een special rond speelgoed plaats. Herent, Leuven en Boom organiseren zelfs een speelgoedgeefplein in het weekend van 29-30 november. Een geefplein is een soort van gratis markt. Wie speelgoed over heeft, kan het komen het afgeven en wie speelgoed zoekt, mag het gratis mee naar huis nemen. Rommel je kast, je zolder en je garage op en het levert gegarandeerd veel lachende kinder- en oudergezichten op.

www.repaircafe.be geeft een overzicht van de Repair Cafés in jouw buurt, ook tijdens de Europese Week van De Afvalvermindering.

Repair Café Diepenbeek, De Ploeg, Steenweg 184

29/11/2014 – 14:00 – 18:00

Voor dit Repair Café zijn er zeker nog enkele handige Harries en Hariettes nodig. Ben je vertrouwd met textiel, fietsen, elektrische apparaten, meubels/houten voorwerpen of wil je graag helpen als gastvrouw/heer? Aarzel dan niet en neem contact op met de organisatoren.

Infoavond met Aviel Verbruggen over hernieuwbare energie

Infoavond met Aviel Verbruggen over hernieuwbare energie

dinsdag 9 december om 20:00

Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42, 3500, kleine aula

AVBLoskomen van kernenergie om in de energiebehoefte te voorzien en resoluut kiezen voor duurzame, klimaatneutrale oplossingen voor de wereldwijde klimaatcrisis. Als (zelfs) iemand die lid is van ’t Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties deze stelling met de nodige nuance in de mond durft nemen, zal dat waarschijnlijk toch niet zo’n wereldvreemde, uit de lucht gegrepen ‘groene’ slogantaal zijn als men doorgaans wil laten geloven.

Prof. Aviel Verbruggen is hoogleraar milieu- en energie-economie aan de Universiteit van Antwerpen.

Deze avond wordt georganiseerd door Bronsgroen i.s.m. de Limburgse Milieukoepel, Greenpeace, LimburgUniversiteit voor het Maatschappelijk Belang. Bronsgroen is een erkende Limburgse coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. Bronsgroen wilt investeren in projecten van hernieuwbare energie en energiebesparing.

Bronsgroen