Verslag werkgroepjes december 2016

Verslag werkgroepjes december 2016

Werkgroepje “Jongeren (bereiken)” 09/12/2016

Enkele suggesties en pistes waarover van gedachten werd gewisseld:

Kan de foto van FB & website wat actiever, attractiever, positiever?
Gebruik van Instagram (foto met korte tekst) ligt beter bij jongeren.

Geefkasten installeren aan/in scholen (in overleg). Tweedehands is in (en betaalbaar), en het heeft een boodschap over transitie.
Of een initiatief over Kledingruil, of Voedingruil (lokaal, per school).
Boekenruilkast, of boeken met bijhorende tekstjes ‘verstoppen’ zodat ze gevonden worden en het idee zich verspreidt.

Standje op Pukkelpop? Er iets maken met afval? Bekers inruilen. Hergebruikbekers promoten…

Samen met Limburg.net en leerkrachten een lessenpakket rond transitie uitwerken per vak, voor Middelbare scholen.

Film “Demain’ aanbieden? Of eerlijke kleren, Cowspiracy, alternatieve energie… Zijn eigenlijk te lang, zou een kort aanbod (max. 20 min.) moeten zijn zodat het binnen 1 les kan, samen met een nabespreking en het opstellen van actiepunten.

Een aanbod voor Jeugdhuizen?

 

Werkgroep Energie, 14/12/2016

De samenkomst was tegelijk een prettige kennismaking met Energy Ville.

Dat het huidige concept voor de verbrandingscentrale van Langerlo een miskleun is, is voor iedereen duidelijk. Een alternatief waar iedereen achter kan staan moet nog verder praktisch uitgewerkt en onderbouwd worden.

 

Verslag werkgroep ontmoetingsdag: 13/12/016

Welkom in de indrukwekkende wereld van verzamelingen van Marleen

De synthesenota van Gerard wordt besproken een aangevuld :
klimaatzaak, korte keten,
lessenpakket Limburg.net
onderscheid ; Prov. Natuurcentrum- P.N.M.
aandacht : onderwijs /studenten

Is het niet interessant enkele hoofdthema’s te kiezen en dan te differentiëren ? Idem indeling doelgroepen. Zie nota Dirk Holemans (Oikos) Hij deelt de  burgercollectieven op in 10 gebieden: energie -agricultuur- voeding- sociale inclusie- deeleconomie- financies- wonen- zorg- milieu en duurzaamheid- media en kennisdeling- anderen.

Vorming, cultuur en kunsten niet te vergeten
Democratische platformen/ overlegmodellen

We betrachten een ruimer inventaris met coördinatoren en verzamelen van adressen:  Weggeef- Let- Repair Cafés- Coöperatieven- Tuinbouw- recyclage- voeding- kringloop -Oxfam – Bioketens- Sociale economie- C.S.A.’s- Scholen/educatie- Energie….

Ook van sprekers, moderatoren, artistieke interventies, animatoren …….

Pers en media campagne in schijfkens met stevige voorbereidende stunts….meetings die triggeren

Limburgse  Transitie  Dag(en)

Voor wie  ?  voor alle transitoren ? Voor lokale ambtenaren en politici, onderwijs, transitiegroepen & -medewerkers en voor het grote publiek.

Inventarisatie /data (samenwerken)

Met voorbereidende promosessies
(Open) Werkgroep (en) gestart
Verbinding basis- midden- beleid (gemeenten ?/ provinciale dienst)
Impact via onderwijs , docenten/ profs
Diverse Onderdelen :  van onderuit ism liefst faciliterend beleid

formule =mix congres/beurs/ruil- deelmarkt- happening
-Standhouders lokale burgerinitiatieven / anderen
+met momenten apart (meeting en receptie) enerzijds en
+anderzijds open voor belangstellenden ( aandacht  jongeren /studenten)

-Debatthema’s; welke ?
lezingen, film, performing …interactieve conferentie

(verlanglijst keuze sprekers)
-Transitie terras/eetcafé en animatie  met artiesten met maatschappelijk engagement
-Netwerken (cross over) kansen /info allerhande
-Creatieve Workshops / innovaties sociaal ondernemen