Auteursarchief: hugo tresinie

Extra info: Kom ont-moeten met humor en visie van Steven Vromman

EXTRA INFO

Wat mag je verwachten van de samenkomst?

Een verhaal met veel humor én diepgang, over de klimaatproblematiek. Een dialoog met het publiek, met ruimte voor al bestaande oplossingen. De kans om met streekgenoten en lokale initiatieven kennis te maken. Een gezellige babbel.

Er zal een tafel met info zijn over Grootouders voor het Klimaat, Transitie Limburg, SDG, LETs, en andere; ook plaatselijke initiatieven.

Is aanmelden nodig?

Steven komt van Gent. Reist dus telkens +2u heen. En Terug. Dat willen we hem niet aandoen voor vb. 7 mensen. Door je aanmelding hebben we een idee van de opkomst. Zijn er te weinig, dan wordt je verwittigd. Hoor je niets, dan gaat het natuurlijk door. Dus graag aanmelden. (Daarzonder ben je ook welkom hoor! Sms naar 0496 250 718 of mail hugo.tresinie[bij]gmail.com)

Wil je helpen?

Deel het evenement op sociale media.

Nodig je vrienden, buren en familie uit.

Print onze A4 affiche en hang ze ergens goed zichtbaar.

We zoeken ook nog mensen die Steven (mee) willen onthalen:

Vervoer vanaf of naar het station (Hasselt)

Na aankomst of voor vertrek zijn honger wat stillen

Een overnachting na een avondvoorstelling voorzien

(Sms naar 0496 250 718 of mail hugo.tresinie [bij]gmail.com)

Inkom: gratis/ vrije bijdrage

We willen je bijdrage gebruiken om de reiskosten voor iedere samenkomst solidair zoveel mogelijk te vergoeden.

Op FB kan je Transitie Limburg en/of Grootouders voor het Klimaat Limburg volgen om de laatste stand van zaken te zien. (Of contacteer ons.)

( vervang [bij] door: @ )

Je eigen avond: ont-moeten, lachen, inspireren, overleggen…

Je eigen avond: ont-moeten, lachen, inspireren, overleggen…

Dag,

Kan je ons helpen?

Met Grootouders voor het Klimaat willen we plaatselijk een samenkomst houden samen met Steven Vromman (ook gekend als Low Impact Man, die zijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk wil houden).

Hij schreef ‘Amor Mundi’, een toekomstverhaal met veel humor en een positieve kijk op de klimaatveranderingen en de werkbare antwoorden die daarop nu al bestaan. Op 1,5u geeft hij veel tips in een leuke verpakking.

We zoeken 2 of 3 mensen die dit samen met ons in je buurt willen opzetten. Ken jij er, en/of kan je er zelf ook bij zijn? Voor welke gemeente(n)?

Wat we willen doen:

Zoeken welke locatie we (gratis?) kunnen gebruiken, de bib, een zaaltje…?

Overleggen wie en welke verenigingen we nog als partners kunnen aanspreken?

Overwegen welke kanalen we (op sociale media e.a.) voor de bekendmaking kunnen gebruiken

Een geschikte datum prikken…

Op de avond zelf zal Steven op zijn eigen amusante manier met anekdotes uit het boek het verhaal aanbrengen en hierover ook met iedereen in het publiek in gesprek gaan.

Vooraf lichten we ook kort GvK (en eventuele andere partners) even toe.

We voorzien een tafeltje met info over GvK.

Achteraf kaarten we wat na. Afhankelijk van de plaats is er allicht ook mogelijkheid voor koffie of een drankje.

We rekenen op 10-15 aanmeldingen vooraf.

Doe je mee?

Je eigen avond: ont-moeten, lachen, inspireren, overleggen…

(kunnen we samen organiseren, met Grootouders voor het Klimaat, Transitie Limburg, Steven Vromman e.a.)

Het concept is eenvoudig. In huiskamers en voor lokale verenigingen komt Steven gratis langs. Nodig mensen uit voor het Amor Mundi verhaal. Natuurlijk is het boek achteraf te koop.

De auteur vertelt in grote lijnen de context waarin het toekomstverhaal zich afspeelt. Welke scenario’s komen aan bod, en waarop zijn ze gebaseerd? Dan volgen fragmenten die aansluiten op de interesse en de vragen van het publiek. Meestal komen we zo tot een dialoog over wat we nu kunnen doen om de gewenste toekomst vorm te geven. De voorstelling en gesprek duurt ongeveer 1,5 uur, beetje afhankelijk van het aantal vragen.

Amor Mundi is een positieve post-apocalyptische roman.  

In Amor Mundi blikt Man Bashar Vande Putte terug op de periode 2025-2052. De klimaatverstoring slaat toe, een nucleair conflict en een pandemie maken de uitdaging compleet. Individuen en gemeenschappen reageren op uiteenlopende manieren op dit ‘rad van onfortuin’. Hoopgevende initiatieven ontwikkelen zich, terwijl op andere plaatsen conflicten losbarsten. Man groeit op in BeterGent en maakt de omwentelingen vanop de eerste rij mee. Uiteindelijk zal hij zelf een belangrijke rol spelen in de historische keuze die de mensheid maakt. Welkom inde wondere wereld van lintbebossing, geenrichtingsstraten, zelfslachtboerderijen, hitte-tapijten, collapsonauten, regenbommen, veganitariërs, droomkwekerijen en katrolwoningen.

Je eigen avond: ont-moeten, lachen, inspireren, overleggen…

Inspiratie- en toekomstavond: Amor Mundi – woe 10/11/21

Hoe kan onze toekomst er uitzien? Na de pandemie, de facebook lockdown, de overstromingen en hitterecord door de klimaatopwarming… We luisteren en praten er samen over.
Al meer dan 10 jaar probeert Gentenaar Steven Vromman (Low Impact Man) te leven met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Hij schreef Amor Mundi, een positieve post-apocalyptische roman over de periode 2025-2052.
Over een ander landbouwsysteem, een nieuwe economie, een andere relatie met de natuur, samenwerking en innerlijke transitie. Hij vertelt over dit toekomstverhaal, waarna we samen enkele thema’s kunnen uitdiepen.
(Het gesigneerde boek is te koop: 20€)
 
Amor Mundi – toekomstavond woe 10/11/21
Toekomst vanaf 19u15, start 19u30 (einde 21u30)
Reserveren via zininlieverleven@gmail.com of GSM 0472 298 918 
De Goei Wei
Weidestraat 9
Houthalen- Helchteren
Organisatie: De Goei Wei en Transitie  Limburg vzw
Een vrije bijdrage wordt gewaardeerd.
Na Corona …
Transitie Limburg vzw bleef en blijft actief. Zoals iedere vereniging door dezelfde omstandigheden getroffen was het ook bij ons wat rustiger.Maar iedereen van het bestuur bleef wel in de mate van het mogelijke actief in alle verenigingen die zo goed mogelijk verder werkten. In de Limburgse Klimaatcoalitie werkten we o.a. samen met Grootouders voor het Klimaat, Extinction Rebellion, GreenPeace, de Groene Delle en tal van andere initiatieven die ijveren voor een leefbare wereld. Maar we zijn wel blij dat we ook weer eens een eigen activiteit kunnen opzetten. Verspreid de info gerust in je eigen kringen. Iedereen is welkom op de avond met Steven Vromman.
Tot dan….

Je woning is nu officieel jachtterrein…

.. maar daar wist je zelf niets van. Als je niet in een stads- of dorpskern woont, is dat waarschijnlijk écht het geval. Controleer het gewoon zelf even op https://www.geopunt.be/ (Ook als je het al liet uitkleuren! Zie verder.)

Om te mogen jagen moeten jagers over ten minste 40 ha aaneengesloten terrein beschikken. Dus kleuren ze alle percelen in, zonder toestemming van de eigenaar, en zelfs zonder die te informeren. Op het kaartje van mijn (deel)gemeente Vliermaalroot zie je dat praktisch alles groen (= jachtterrein!) is gekleurd. Ook de school met speelplaats. Ook kerk en parking. Alle huizen, inritten en tuinen, wegen enz. Op één enkeling na die de moeite deed om dit te laten aanpassen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is JachtterreinVliermaalroot-1024x549.png
Ja, inderdaad … àlles is groen, en groen = jachtgebied…

Ik heb een paar jaar geleden (voor corona) ook de moeite gedaan. Toevallig ga ik nu nog even checken… en ja hoor, ik woon nog/weer op jachtgebied!

Is het normaal dat bewoonde zones jachtterrein kunnen zijn? Dat jagers zich dit zonder medeweten van eigenaars kunnen toe-eigenen? Dat alle wegen probleemloos als jachtgebied worden ingekleurd? De overheid die ons zou moeten beschermen keurt dit automatisch goed? Ongehoord!

Kijk zelf eens naar je eigen woning en buurt, je werkplek, jeugdlokalen, school op https://www.geopunt.be/. Klik in de rechterkolom onder de tab ‘Kaarten en plaatsen’ op ‘Natuur en milieu’, vervolgens op ‘Jacht’ en vink dan ‘Jachtterreinen’ aan. De jachtterreinen zijn groen ingekleurd.

Je kan je eigendom laten uitkleuren. Als eigenaar moet je dan (in tegenstelling tot de jager!) wél je eigendom via kadaster / KI kunnen bewijzen. Dit kan je ook digitaal aantonen via https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/

Met een kopie van je eigendom (digitaal) bij de hand kan je inloggen op https://eloket.natuurenbos.be/jachtplannen/ en een “Aanvraag tot verwijdering van percelen uit een jachtplan” invullen.

Tot dat in orde is kan je maar beter uitkijken tijdens het jachtseizoen. Doen dus!

Meer info en ondersteuning vind je ook op http://www.schietinactie.be/#9/50.9965/4.4110

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Jachtpercelen-1024x513.png
Uitzoomen op https://www.geopunt.be/

“Hoe? Zo! Er zijn alternatieven….”

voor wijkontwikkeling, ecologische uitdagingen, energiebeheer, migratie en integratie, armoede bestrijding en sociaal-cultureel werk.

Een Open forum van De Goei Wei i.s.m. vzw Transitie Limburg.

Twee ervaren sprekers: Prof. Danny Wildemeersch  emeritus hoogleraar  sociale pedagogiek KUL met alternatieven uit zijn boek ‘Grensverleggers’ en

Dr. Herman Kuppers, medebezieler Indisch project &  Mundo.

Ze zorgen voor kritische reflecties over  onze eigen praktische werking en initiatieven. Kom meedoen aan  diverse open gesprekstafels, in een inspirerende omgeving, waar we elkaar kunnen ontmoeten om meningen en oplossingen te delen.

Vrije bijdrage. Info & inschrijven en graag melden voor broodmaaltijd/drank (10€) i.s.m. Compani en de Winning. zininlieverleven@gmail.com gsm.0472298918

De Goei Wei (Weidestraat, 9 Houthalen) vr 18 oktober 2019,  18 – 21.30 uur