BijenBloemenBommen maken: een gratis knutsel- en kliederworkshop voor jong & oud

Woensdag 1 maart 2017 om 18 uur in de Bottelarij, Ulbeekstraat 21, 3830 Wellen

Met leem en zaden gaan we zaadbommen maken om op Vreucht van Eigen Bodem te verkopen op 19 maart 2017. Hiermee willen we zowel de bijen steunen als de kas van Vreucht van Eigen Bodem.

Ook maken we verpakking (jute) voor de zaadbommen, reuzenbijen om onze stand op Vreucht van Eigen Bodem mee te decoreren, een affiche met wat uitleg over de zaadbommen, ….

Wij zorgen voor het materiaal, maar je mag zelf ook spullen meebrengen zoals leem, inheemse bloemenzaden, ijsblokvormpjes, uitsteekvormpjes, schaar, isomo of kippengaas om een bijenkarkas te maken, krantenpapier & behanglijm om papier maché te maken, verfrestjes om de bijen achteraf te kleuren, ijzerdraad & pijpenstokers om bijenpootjes te maken, voile, gaas, folie of nylonkous om vleugels te maken.

Wil je na afloop zelf ook BijenBloemenBommen mee naar huis nemen, dan vragen we hiervoor een kleine bijdrage van € 0,50/stuk (op Vreucht van Eigen Bodem worden ze aan € 2/stuk aangeboden). Breng voor een veilig transport naar huis wel een eierdoosje mee.

Alvast bedankt voor je komst en je hulp!