Draaiboek / concept

Je eigen gemeentelijk debat, gespreksavond, congres(je) of forum over

Duurzame energie

Op het Provinciaal Politiek Debat over lokale Duurzame Energie bleken alle aanwezige partijvertegenwoordigers het grosso modo eens te zijn over een dringende omschakeling.

Algemeen gesteld probleem: hoe krijgen we de burgers mee?

Politici zijn overtuigd van een noodzakelijke transitie, maar beseffen dat de nodige te nemen maatregelen het comfort van mensen kunnen aantasten, en dus beperkt populair zijn: het kan hen stemmen kosten, waardoor de uitvoering van een duurzamer beleid eigenlijk door de burgers vertraagd wordt.

Het is dus belangrijk om plaatselijk via media en publieke activiteiten mensen te informeren.
De Provinciale Debatavond kan ook gemeentelijk als model dienen.

Alle info hierover is vrij en gratis beschikbaar.

Een transitie is een structurele verandering van de maatschappij.

Ter inspiratie onze concrete aanpak met bruikbaar materiaal:

Voorbereiding

Betrokkenen en draagvlak
Gastvrouw/heer en moderator
Locatie
Logistiek
Publiciteit – promotiekanalen

Inhoud

Panelvragen

Map:

1. Programma
2. Transitie in een notendop
3. Info over de sprekers
4. Inleiding Klimaatambassadeurs
5. Energie-memorandum Transitie Limburg vzw
6. De 7 ICA principes voor coöperatieven
7. Presentatie Transitie Limburg en Werkgroep Energie
8. Vragen?

Inleidende video´s (5 korte)

Slideshow (aanpasbaar)

Taken
Contactgegevens verzamelen
Presentjes voor sprekers
Netwerkmoment (receptie)
Nazorg

Bijlage

Uitnodiging sprekers
Aanmeldingslijst
Uitnodiging om een standje te plaatsen en mee te werken
Uitnodiging aan mandatarissen, ambtenaren…

Persbericht

Hiermee kan je snel aan de slag om dit zelf gemeentelijk op te zetten. Succes!!

Voorbereiding

Begin tijdig. Er kunnen weken nodig zijn om de juiste mensen te mobiliseren en een succesvolle formule aan te bieden. Als je plaatselijke verenigingen uitnodigt om mee te werken of mee te doen, moet dat vaak vooraf op een maandelijkse vergadering besproken en in hun kalender ingepast worden. Reken dus zelfs enkele maanden voorbereiding.

Stel een groepje van 4 tot 11 geïnteresseerden samen om alles voor te bereiden.

Kan het nog voor de verkiezingen? Of beter er na?

Houdt iedereen tijdens de voorbereiding steeds goed op de hoogte van alle gemaakte afspraken en engagementen.

Betrokkenen en draagvlak

Welke kunnen de belangrijkste sprekers worden op die avond, en wanneer kunnen die het inplannen:

 • burgemeester
 • schepen van milieu en/of duurzaamheid
 • gemeentesecretaris
 • ambtenaar voor milieu en/of duurzaamheid
 • voorzitters van politieke partijen
 • voorzitters van verenigingen (socioculturele raad, zelfstandigenorganisaties, milieuverenigingen, jeugdverenigingen, mutualiteiten, vakbondsafdelingen, oudercomités, KWB, scholen, …
 • speciale interessegroepen: installateurs van verwarming, isolatie en zonnepanelen,…
 • mogelijk is erin de gemeente iemand die goed op de hoogte is van duurzame energie, of een getuigenis kan geven over zijn eigen windmolen, opslagbatterij, warmtekrachtkoppeling…

Gastvrouw/heer en moderator

Is er iemand in de gemeente (of buurt) die een gesprek goed kan leiden: iedereen aan bod laten komen, vlot spreken, conflicten vermijden of ontmijnen en oplossingen aansturen, vrij neutraal van opstelling en aanvaardbaar voor alle partijen? Met enige kennis van de materie.

Misschien een populair iemand van een vrije radio, een journalist, omroeper, scheidsrechter, bonte avond presentator, onderwijzer, toneelspeler… Soms is het met 2 makkelijker (aan te durven) dan alleen.

Locatie

Afhankelijk van met wie er samengewerkt wordt zijn er diverse mogelijkheden. Denk bv aan

raadszaal van de gemeente (of OCMW), parochielokaal, voetbalkantine, refter van bedrijf of school, klaslokaal, café, huiskamer, garage (met partytent), atelier, …

Logistiek

Wat geluidsversterking en micro´s kunnen handig zijn. Er is in iedere gemeente wel een gitarist te vinden met een versterker waarop ook (minstens) een micro kan aangesloten worden. Of een DJ, karaoke, zanger,… Gemeentelijke installatie of uitleendienst? (Test in ieder geval de opstelling vooraf.)

Eventueel een projector en een scherm (laken, of grote monitor) om inleidende video´s en debatvragen te projecteren.

Om de activiteit en de locatie in te kleden kan je plaatselijke initiatieven uit de gemeente of omgeving die actief zijn op het vlak van duurzaamheid vragen om een actie of standje te voorzien dat vooraf, tijdens de pauze en/of achteraf kan bezocht worden. Denk bv aan LETS, Repair Café, geefinitiatieven (ook Facebookgroepen), (afdelingen van) milieuverenigingen, locale producten, wereldwinkel, hersteldiensten, …

Extra materiaal, aanbod folders

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) https://www.sdgs.be/nl/sdgs

Brochures gratis aanvragen: https://www.sdgs.be/nl/bronnen/vraag-uw-sdg-brochures-aan

Limburg Klimaatneutraal http://www.limburg.be/klimaat Download de via www.limburg.be/inspiratiegidslokaalbeleidsplan.

Inspiratiegids voor een duurzaam lokaal beleid

 Klimaat: van denken naar doen – Inspiratiegids voor gemeenten. Vraag ze snel aan via mina@limburg.be! (http://www.limburg.be/lokaleklimaatprojecten)

Publiciteit – promotiekanalen
Media

Gemeentelijk infoblad
UIT in Vlaanderen
Wattedoen
De lokale nieuwsjager van Het belang van Limburg
Lokale radio´s
Facebookgroepen van alle betrokkenen en van de gemeente kunnen het evenement delen

Drukwerk

Een kleine A4 affiche voor winkels, frituur ed. met ´wat´ (korte, duidelijke titel), ´wanneer´ (dag, datum, uur van/tot), ´waar´ (lokaal en adres)

Flyers (kleine, bv A6 affiche, met op de achterkant extra info over de sprekers, standjes,…)

Met een printer kan je al heel wat doen. Misschien kan de gemeente of een sympathiserend bedrijf deze klus (kosteloos) voor je klaren, mogelijk zelfs op een A3 formaat, en in kleur.

Inhoud

Uit het energiememorandum hebben we enkele vragen voor het panel gedestilleerd. Vier van deze vragen kregen ze vooraf.

Panelvragen
 
1. Stel dat na de verkiezingen blijkt dat je burgemeester wordt (of blijft) van je gemeente. Van ultieme droom, tot zeker realiseerbaar: wat zou je m.b.t. duurzame energie en energiebesparing willen realiseren en hoe pak je het aan?

 
2. Bij het plaatsen van grotere installaties (bv windmolens) valt op dat omwonenden die echte inspraak krijgen en betrokken worden veel positiever reageren. Welke mogelijkheden voor effectieve burgerparticipatie, coöperatie en democratische inspraak inzake duurzame energie zie je op lokaal vlak?

 
3. Sommige milieuambtenaren moeten zich ook bezig houden met duurzaamheid. Enkele gemeenten hebben een duurzaamheidsambtenaar. Eentje heeft een transitieambtenaar. Zou u er een aanstellen?

Een stabieler klimaat, een gezondere omgeving en gelukkiger mensen: dat vraagt op korte termijn veel verandering. Welke concrete taken zou u de transitieambtenaar geven naar beleid, en naar de burgers?
 

4. Welke mogelijkheden ziet u in uw gemeente voor een beter openbaar-, en energiezuinig(er) en milieuvriendelijk(er) vervoer en mobiliteit? En wat kan de gemeente zelf (bv met haar wagenpark) doen?

Samen met deze hint:
Bijkomend hadden we het over de toen actuele problematiek van houtkachels – fijnstof – kappen en verchippen van wegbermen.

* Je kan gebruik maken van de map die we provinciaal samenstelden (9 blz.) die je aanpast naar eigen goeddunken en overeenkomstig de plaatselijke situatie en sprekers. Mail ons voor de teksten.

 1. Programma
 2. Transitie in een notendop
 3. Info over de sprekers
 4. Inleiding Klimaatambassadeurs
 5. Energie-memorandum Transitie Limburg vzw
 6. De 7 ICA principes voor coöperatieven
 7. Presentatie Transitie Limburg en Werkgroep Energie
 8. Vragen?

* We gebruikten enkele korte inleidende video´s (die je online vanaf youtube kan tonen als er goede Wifiverbinding is, of kan downloaden voor offline projectie.

Enkele korte, inspirerende goede voorbeelden

LomboXnet, Utrecht NL => https://www.youtube.com/watch?v=i0gRcwNbj8o  4’55

Stad van de zon/Energiekoplopers, Heerhugowaard

=> Ictgroup project & alliander  https://www.youtube.com/watch?v=2K7uQp6dfgE   3’40

=> project & bewoners https://www.youtube.com/watch?v=BsFmeqc3qLQ  2’05

Buurzame stroom, Gent => https://youtu.be/99wMKyilSNc  1’47

RESCoops Burgers in Sifnos & Europa, EU => https://www.youtube.com/watch?v=7gJpKb3kALg  3’29

* Tijdens de pauze en de receptie werd een slideshow met vooral cartoons over duurzame energie gedraaid. De presentatie is gemaakt met een eenvoudig programma (Prezi). Je kan ze hier bekijken (https://prezi.com/tq2qlzje0djz/transitie-limburg-energie-2018/). Stuur een mailtje als je toegang wil krijgen om zelf afbeeldingen en teksten aan te passen om ze online of offline te gebruiken.

* Vraag iemand om foto´s te maken. Leuk om achteraf aan de pers te bezorgen, en om op Facebook te zetten. Laat ook iemand een verslag maken. Vooral de concrete toezeggingen en plannen kunnen achteraf van pas komen om indien nodig opnieuw onder de aandacht van de mandatarissen te brengen.

* We gebruikten geen inschrijvingen, om de drempel zo laag mogelijk te houden. We boden wel de mogelijkheid om aan te melden en mailadres achter te laten om achteraf een verslag door te mailen. Zo krijgen we ook contactgegevens van geïnteresseerden.

* Om bij het thema te blijven kregen de panelleden en sprekers een knijpkat met een zonnepaneeltje als toepasselijk bedankje.

* Gezellig nakaarten en netwerken is een belangrijk deel van het event. Kraantjeswater kan volstaan. Of je kan drankjes verkopen. Of een sponsor zoeken voor een kleine receptie.

* Nazorg: persteksten en foto versturen, verslag aan aanwezigen mailen.

Info – contact – mee(net)werken

E-mail: transitie.limburg@gmail.com

Website: https://transitielimburg.be/

Nieuwsbrief inschrijven via: https://transitielimburg.be/nieuws

Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/transitie.limburg/