Categorie archief: Geen categorie

Langerlo: biomassacentrale dooft uit

Genk, 21 maart 2017 – We kunnen meer dan genoeg zonne- en windenergie opwekken om de biomassacentrale in Langerlo te vervangen. Bovendien sparen we zo meer dan 1 miljard aan subsidies uit. Dat blijkt uit een nieuw rapport (1) van onderzoeksinstelling EnergyVille op vraag van Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en lokale partners in Transitie Limburg. Het schrappen van de voorziene subsidies aan Langerlo kan de Turteltaks verlagen én ons helpen ambitieuzer in te zetten op de energie van de toekomst.

Transitiegroepen ijveren wereldwijd voor een lokale overgang naar een fossiele brandstof arme, milieu- en mensvriendelijke samenleving. Transitie Limburg wil netwerken tussen mensen en groepen met gelijkaardige doelstellingen. Zo zijn er onder meer bruggen met bv Greenpeace Limburg, Bronsgroen, Hart boven Hard, Vreucht van Eigen Bodem, LETS Limburg, volkstuinen, …

Hier vind je onze studie van EnergyVille en de samenvattende presentatie van de persconferentie.

Open Forum, maandag 20/3 bij Stebo in Genk

Erwin Debruyn geeft vooraf een interessante toelichting over de werking, later nog een rondleiding over duurzaamheid in het gebouw van Stebo.

We hebben al heel wat vooruitgang geboekt, overzichtje:
(Vreucht van Eigen bodem gaat op 4/10 in Bilzen door. Share & Care wil er ook Oude Ambachten aan koppelen. Op 20/5 (zie flyers Gerard) in Houthalen.
Voor de website is er een subsidie van  500 euro goedgekeurd. Het concept met zoekfuncties vlgs locatie, thema ed. moet nog verder uitgetekend worden. Graag een seintje als iemand wil meedenken & -werken.

Input van gegevens kan nu al via een gedeeld Google formulier dat data in een  sheet opslaat. Meewerken kan, bv ook voor een onderdeel of thema. Laat iets weten en je krijgt de link om mee te werken.
Energie: 21/3 persconferentie. Factcheck EnergyVille over zon & wind wordt toegelicht. Dr. Harrie De Witte heeft het over de gezondheidsaspecten, Transitie Limburg o.m. over tewerkstelling.

Week van de duurzaamheid: goede aanzet & samenwerking

Het zal gaan om een week van de transitie/duurzaamheid, van 14-21/10
Het eerste weekend wordt door ons (provincie, Transitie, Vorming+) ingevuld.
Andere dagen (incl. laatste weekend) kunnen door iedereen lokaal worden ingevuld. Gemeenten en verenigingen worden hiervoor aangesproken. Vergelijk het een beetje met ‘Open Monumentendag’.

Om een kleiner werkveld te krijgen wordt het thema iets als: spullen & geld, of Meer met Minder. Repair Cafe, Geefinitiatieven en Spullen delen staan dus centraal. Misschien aangevuld met iets rond Voeding en Compost, omdat dit toegankelijk en dankbaar is voor het publiek.
 
Er is nog geen naam of slogan. Voorstellen? (Inspiratiedag, – festival, D-day (D voor doe-, deel-, duurzaamheid-..))
Ook nog geen locatie. Er wordt wel geopteerd voor Hasselt Centrum (Oude Gevangenis,  Dusart Kazerne, Herkenrode, Corda Campus worden gepolst (oppervlakte, lokalen, prijs, beschikbaarheid).
 
Op die centrale plek komt er een markt, workshops en kinderopvang.
Er wordt gemikt op burgers, en verenigingen.  Gemeentelijk ook op politici & ambtenaren. Eventueel ook een educatief luik (hogeschool, middelbaar?). Een academische avond kan ook (vb. als wij die organiseren), maar is geen prioriteit.

2 beschikbare nota’s worden overlopen.  Aanvullingen:
Geld: Duwolim via Stebo – Internetlinks rond deelinitiatieven – Netwerk Bewust Verbruiken – Omslag (nl) – Nederland kantelt – Leven zonder geld: Green Evelien – Barber shop

Wat doen we met de andere segmenten en de integrale benadering van Transitie?
Het programma wordt door de partners van de stuurgroep bepaald en gestuurd. Er was een consensus over de keuze. Maar andere mogelijkheden blijven nog open: maar dan moet iemand die concreet op zich nemen. (Kan ook via een stand, infosessie ed.)

Momenteel is het voorstel dat Vorming+ de workshops en lezingen coördineert, en Transitie de markt met standen. In onderlinge coördinatie.

Een middagmaal samen met de volkstuinen van de Tesch, voedseloverschotten via Marleen en catering van de Wroeter is ook mogelijk.

Bert legt contacten voor een academisch gebeuren.

BijenBloemenBommen maken: een gratis knutsel- en kliederworkshop voor jong & oud

Woensdag 1 maart 2017 om 18 uur in de Bottelarij, Ulbeekstraat 21, 3830 Wellen

Met leem en zaden gaan we zaadbommen maken om op Vreucht van Eigen Bodem te verkopen op 19 maart 2017. Hiermee willen we zowel de bijen steunen als de kas van Vreucht van Eigen Bodem.

Ook maken we verpakking (jute) voor de zaadbommen, reuzenbijen om onze stand op Vreucht van Eigen Bodem mee te decoreren, een affiche met wat uitleg over de zaadbommen, ….

Wij zorgen voor het materiaal, maar je mag zelf ook spullen meebrengen zoals leem, inheemse bloemenzaden, ijsblokvormpjes, uitsteekvormpjes, schaar, isomo of kippengaas om een bijenkarkas te maken, krantenpapier & behanglijm om papier maché te maken, verfrestjes om de bijen achteraf te kleuren, ijzerdraad & pijpenstokers om bijenpootjes te maken, voile, gaas, folie of nylonkous om vleugels te maken.

Wil je na afloop zelf ook BijenBloemenBommen mee naar huis nemen, dan vragen we hiervoor een kleine bijdrage van € 0,50/stuk (op Vreucht van Eigen Bodem worden ze aan € 2/stuk aangeboden). Breng voor een veilig transport naar huis wel een eierdoosje mee.

Alvast bedankt voor je komst en je hulp!

2de Open Forum Transitie Limburg

Maandag 20/02 om 19u30 bij Greenville, Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren :

Kom mee denken, praten en plannen over samen Transitie maken

19u30 Welkom, je naamkaart maken

19u35 Kennismaking met GreenVille  (Maurice Ballard)

19u50 Werkgroepjes (jongeren, website, energie, contactdag) en vzw, presentatie in een notendop

20u05 Voorstelling concept Deeldag(en) (contactdag, netwerking transitie, deeleconomie)

20u20 Positieve en uitvoerbare voorstellen zoeken en bespreken in 3 groepjes

            Standen & info markt

            Workshops, lezingen, meetings

            PR, communicatie, artiesten, populaire sprekers

21u05 even pauzeren

21u10 Voorstellen samenbrengen, volgende samenkomst plannen, afspraken maken voor opvolging, taken en draaiboek.

Graag een seintje aan: transitie.limburg (at) gmail.com, zodat we voldoende stoelen kunnen voorzien.

Volg en promoot Transitie Limburg via door de FB-groep. We like it!

 

Verslag werkgroepjes december 2016

Verslag werkgroepjes december 2016

Werkgroepje “Jongeren (bereiken)” 09/12/2016

Enkele suggesties en pistes waarover van gedachten werd gewisseld:

Kan de foto van FB & website wat actiever, attractiever, positiever?
Gebruik van Instagram (foto met korte tekst) ligt beter bij jongeren.

Geefkasten installeren aan/in scholen (in overleg). Tweedehands is in (en betaalbaar), en het heeft een boodschap over transitie.
Of een initiatief over Kledingruil, of Voedingruil (lokaal, per school).
Boekenruilkast, of boeken met bijhorende tekstjes ‘verstoppen’ zodat ze gevonden worden en het idee zich verspreidt.

Standje op Pukkelpop? Er iets maken met afval? Bekers inruilen. Hergebruikbekers promoten…

Samen met Limburg.net en leerkrachten een lessenpakket rond transitie uitwerken per vak, voor Middelbare scholen.

Film “Demain’ aanbieden? Of eerlijke kleren, Cowspiracy, alternatieve energie… Zijn eigenlijk te lang, zou een kort aanbod (max. 20 min.) moeten zijn zodat het binnen 1 les kan, samen met een nabespreking en het opstellen van actiepunten.

Een aanbod voor Jeugdhuizen?

 

Werkgroep Energie, 14/12/2016

De samenkomst was tegelijk een prettige kennismaking met Energy Ville.

Dat het huidige concept voor de verbrandingscentrale van Langerlo een miskleun is, is voor iedereen duidelijk. Een alternatief waar iedereen achter kan staan moet nog verder praktisch uitgewerkt en onderbouwd worden.

 

Verslag werkgroep ontmoetingsdag: 13/12/016

Welkom in de indrukwekkende wereld van verzamelingen van Marleen

De synthesenota van Gerard wordt besproken een aangevuld :
klimaatzaak, korte keten,
lessenpakket Limburg.net
onderscheid ; Prov. Natuurcentrum- P.N.M.
aandacht : onderwijs /studenten

Is het niet interessant enkele hoofdthema’s te kiezen en dan te differentiëren ? Idem indeling doelgroepen. Zie nota Dirk Holemans (Oikos) Hij deelt de  burgercollectieven op in 10 gebieden: energie -agricultuur- voeding- sociale inclusie- deeleconomie- financies- wonen- zorg- milieu en duurzaamheid- media en kennisdeling- anderen.

Vorming, cultuur en kunsten niet te vergeten
Democratische platformen/ overlegmodellen

We betrachten een ruimer inventaris met coördinatoren en verzamelen van adressen:  Weggeef- Let- Repair Cafés- Coöperatieven- Tuinbouw- recyclage- voeding- kringloop -Oxfam – Bioketens- Sociale economie- C.S.A.’s- Scholen/educatie- Energie….

Ook van sprekers, moderatoren, artistieke interventies, animatoren …….

Pers en media campagne in schijfkens met stevige voorbereidende stunts….meetings die triggeren

Limburgse  Transitie  Dag(en)

Voor wie  ?  voor alle transitoren ? Voor lokale ambtenaren en politici, onderwijs, transitiegroepen & -medewerkers en voor het grote publiek.

Inventarisatie /data (samenwerken)

Met voorbereidende promosessies
(Open) Werkgroep (en) gestart
Verbinding basis- midden- beleid (gemeenten ?/ provinciale dienst)
Impact via onderwijs , docenten/ profs
Diverse Onderdelen :  van onderuit ism liefst faciliterend beleid

formule =mix congres/beurs/ruil- deelmarkt- happening
-Standhouders lokale burgerinitiatieven / anderen
+met momenten apart (meeting en receptie) enerzijds en
+anderzijds open voor belangstellenden ( aandacht  jongeren /studenten)

-Debatthema’s; welke ?
lezingen, film, performing …interactieve conferentie

(verlanglijst keuze sprekers)
-Transitie terras/eetcafé en animatie  met artiesten met maatschappelijk engagement
-Netwerken (cross over) kansen /info allerhande
-Creatieve Workshops / innovaties sociaal ondernemen