Open Forum, maandag 20/3 bij Stebo in Genk

Erwin Debruyn geeft vooraf een interessante toelichting over de werking, later nog een rondleiding over duurzaamheid in het gebouw van Stebo.

We hebben al heel wat vooruitgang geboekt, overzichtje:
(Vreucht van Eigen bodem gaat op 4/10 in Bilzen door. Share & Care wil er ook Oude Ambachten aan koppelen. Op 20/5 (zie flyers Gerard) in Houthalen.
Voor de website is er een subsidie van  500 euro goedgekeurd. Het concept met zoekfuncties vlgs locatie, thema ed. moet nog verder uitgetekend worden. Graag een seintje als iemand wil meedenken & -werken.

Input van gegevens kan nu al via een gedeeld Google formulier dat data in een  sheet opslaat. Meewerken kan, bv ook voor een onderdeel of thema. Laat iets weten en je krijgt de link om mee te werken.
Energie: 21/3 persconferentie. Factcheck EnergyVille over zon & wind wordt toegelicht. Dr. Harrie De Witte heeft het over de gezondheidsaspecten, Transitie Limburg o.m. over tewerkstelling.

Week van de duurzaamheid: goede aanzet & samenwerking

Het zal gaan om een week van de transitie/duurzaamheid, van 14-21/10
Het eerste weekend wordt door ons (provincie, Transitie, Vorming+) ingevuld.
Andere dagen (incl. laatste weekend) kunnen door iedereen lokaal worden ingevuld. Gemeenten en verenigingen worden hiervoor aangesproken. Vergelijk het een beetje met ‘Open Monumentendag’.

Om een kleiner werkveld te krijgen wordt het thema iets als: spullen & geld, of Meer met Minder. Repair Cafe, Geefinitiatieven en Spullen delen staan dus centraal. Misschien aangevuld met iets rond Voeding en Compost, omdat dit toegankelijk en dankbaar is voor het publiek.
 
Er is nog geen naam of slogan. Voorstellen? (Inspiratiedag, – festival, D-day (D voor doe-, deel-, duurzaamheid-..))
Ook nog geen locatie. Er wordt wel geopteerd voor Hasselt Centrum (Oude Gevangenis,  Dusart Kazerne, Herkenrode, Corda Campus worden gepolst (oppervlakte, lokalen, prijs, beschikbaarheid).
 
Op die centrale plek komt er een markt, workshops en kinderopvang.
Er wordt gemikt op burgers, en verenigingen.  Gemeentelijk ook op politici & ambtenaren. Eventueel ook een educatief luik (hogeschool, middelbaar?). Een academische avond kan ook (vb. als wij die organiseren), maar is geen prioriteit.

2 beschikbare nota’s worden overlopen.  Aanvullingen:
Geld: Duwolim via Stebo – Internetlinks rond deelinitiatieven – Netwerk Bewust Verbruiken – Omslag (nl) – Nederland kantelt – Leven zonder geld: Green Evelien – Barber shop

Wat doen we met de andere segmenten en de integrale benadering van Transitie?
Het programma wordt door de partners van de stuurgroep bepaald en gestuurd. Er was een consensus over de keuze. Maar andere mogelijkheden blijven nog open: maar dan moet iemand die concreet op zich nemen. (Kan ook via een stand, infosessie ed.)

Momenteel is het voorstel dat Vorming+ de workshops en lezingen coördineert, en Transitie de markt met standen. In onderlinge coördinatie.

Een middagmaal samen met de volkstuinen van de Tesch, voedseloverschotten via Marleen en catering van de Wroeter is ook mogelijk.

Bert legt contacten voor een academisch gebeuren.