over

Een verhaal van aanstekelijke sociaal-ecologische verandering

De twee grootste uitdagingen voor de mensheid aan het begin van deze eeuw zijn klimaatverandering en piekolie – het moment dat het aanbod van olie niet meer kan tegemoet komen aan de vraag. De eerste geniet voldoende aandacht in de media maar piekolie blijft voor de meeste mensen buiten beeld. Nochtans heeft de combinatie van de twee problemen verstrekkende gevolgen voor onze sociale en economische stabiliteit.

Transition Towns (transitiedorpen, -gemeenten en -steden) stellen zich tot doel lokale gemeenschappen voor te bereiden op een toekomst met minder olie. Tegelijkertijd willen ze een antwoord bieden op de problematiek van klimaatverandering. Gemotiveerde inwoners en verenigingen werken van onderuit samen aan een gemeenschap die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Zij doen dit niet lukraak: hun werking is gebaseerd op een uitgekiend concept en volgt een stappenplan dat uiteindelijk moet leiden tot een Minder Energie Plan (MEP) voor de hele gemeenschap.

In 2006 startte in Totnes (Engeland) het eerste Transitie-Initiatief. Inmiddels zijn er wereldwijd 357 erkende Transition Towns  en zijn er nog vele honderden gemeenschappen met de ambitie om een Transition Town te worden. Wetenschappers stellen dat in de 21ste eeuw uw geluk en uw reputatie niet  meer bepaald worden door het aantal auto’s dat u bezit, maar door wat u deelt.

Ook in Vlaanderen wordt er hard aan die weg getimmerd! Neem maar eens kijkje op de site www.transitie.be. En dus ook sinds november 2010 in Limburg !